Warunki katalog

KATALOG PROJEKTÓW DOMÓW

STUDIO FORM ARCHITEKTONICZNYCH PANTEL

ARCHITEKT TOMASZ LELLA

 1. Projekt Budowlany składa się z następujących części

Część 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 • Schematyczny projekt zagospodarowania terenu
 • Kopie uprawnień projektantów i przynależność do izb zawodowych projektantów
 • Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sprzedaży projektu (tzn. rok 2019)
 • Schematyczny opis techniczny

Część 2 – PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

A. ARCHITEKTURA

 • Opis techniczny
 • Rzut fundamentów lub piwnicy – skala 1:100
 • Rzut parteru – skala 1:100
 • Rzut poddasza – skala 1:100
 • Rzut dachu – skala 1:100
 • Przekrój A-A i B-B – skala 1:100
 • Elewacje – skala 1:100
 • Detale architektoniczne – 4 sztuki – skala 1:20
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – skala 1:100
 • Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

K. KONSTRUKCJA

 • Opis techniczny i obliczenia statyczne
 • Rysunki techniczne rozwiązań konstrukcyjnych – skala 1:100
 • Zestawienie stali
 • Rysunki wykonawcze detali konstrukcji – 4 sztuki – skala 1:20
 • Szacunkowe zestawienie więźby dachowej

I. INSTALACJE SANITARNE

 • Opis techniczny instalacji wod-kan
 • Obliczenia instalacyjne
 • Rysunki techniczne elementów rozwiązań instalacji sanitarnych – skala 1:100
 • Charakterystyka Energetyczna
 • Źródło ciepła (gaz, pompa ciepła, energia elektryczna, kominek z płaszczem wodnym itp.) pozostaje w zakresie projektanta adaptującego projekt do warunków miejscowych i wytycznych Inwestora

E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • Opis techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej
 • Schemat instalacji elektrycznych
 • Rysunki techniczne elementów rozwiązań instalacji elektrycznej – skala 1:100
 • Ogrzewanie elektryczne
 1. Projekt opatrzony będzie o pisemną zgodę autora projektu na zmiany w projekcie, które muszą być wykonane przez uprawnionego projektanta. Osoba adaptująca ponosi za wprowadzone zmiany pełną odpowiedzialność.
 2. Projekt budowlany wielobranżowy zostanie dostarczony w 4 egzemplarzach.
 3. Termin wykonania projektu wielobranżowego wynosi ok. 4 tygodni od daty wpłaty (faktura pro forma) za zamówiony projekt.
 4. Koszt autorskiego projektu budowlanego do jednorazowego wykorzystania wynosi 4 000 zł + VAT obowiązujący w dniu sprzedaży projektu.
 5. Zamawiający otrzymuje dwie wizualizacje do celów reklamowych na tablicę budowy.
 6. Szacunkowy koszt stanu surowego zamkniętego wynosi ok. 2 950 zł/m2 PUM (według cen na I kwartał 2019r).
 7. Autorski projekt należy dostosować do warunków miejscowych na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Powyższe dostosowanie musi zostać wykonane przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
 8. Autorski projekt architektoniczny firmy SFA PANTEL architekt Tomasz Lella stanowi przedmiot prawa autorskiego. SFA PANTEL sprzedając powyższy projekt udziela kupującemu licencji do jednorazowego wykorzystania dzieła tylko na jednej działce i tylko do jednorazowej realizacji budowy. Niedozwolone jest wykorzystanie tego projektu po raz kolejny na innej działce. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie w celu innym niż jednokrotne wykorzystanie na cele budowlane.
 9. Koszt katalogu projektów domów w wersji papierowej wynosi 100zł + VAT