projekty domów na Warmii i Mazurach

Katalog

projekty domów na Warmii i Mazurach

Katalog PROJEKTÓW domów

Przedmiotem oferty jest projekt architektoniczno-budowlany przygotowany zgodnie z  obowiązującym od 19 września 2020r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).
Oferta nie obejmuje projektu technicznego, projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji formalno-prawnej oraz charakterystyki energetycznej. Projekt jest przekazany w 3 egzemplarzach .
obraztyp
Dom – TOMEK 01
Dom – TOMEK 02
Dom – TOMEK 03
Dom – TOMEK 04
Dom – TOMEK 05
Dom – TOMEK 06
Dom – TOMEK 07
Dom – TOMEK 08
Dom – TOMEK 09
Dom – TOMEK 10
Dom – TOMEK 11
Dom – TOMEK 12
Dom – TOMEK 13
Dom – TOMEK 14
Dom – TOMEK 15
Dom – TOMEK 16
Dom – TOMEK 17
Dom – TOMEK 18
Dom – TOMEK 19
Dom – TOMEK 20
Dom – TOMEK 21
Dom – TOMEK 22
Dom – TOMEK 23
Dom – TOMEK 24
Dom – TOMEK 25
Dom – TOMEK 26
Dom – TOMEK 27